1:a kvartalet 2021

Välkommen 2021! 

Kärlek kommer att vara grunden till mångt och mycket detta år, jag och Karl ska bygga bo- samt  skapa en trygg och stabil tillvaro😋